Zawiadomienie w sprawie podjęcia na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku w dniu 28.09.2020r.

Zawiadomienie w sprawie podjecie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku