Zawiadomienie o wyniku przetargu ograniczonego na usługę: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”