Zamówienie na wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części B pawilonu handlowego, zlokalizowanego w Świdniku, przy ul. Racławickiej 28A

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU