Informacja o wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych części B pawilonu handlowego przy ul. Racławickiej 28A

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

Aleja Armii Krajowej 1,

21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części B pawilonu handlowego, zlokalizowanego w Świdniku, przy ul. Racławickiej 28A, w ramach adaptacji na administracje osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”, wybrana została oferta firmy Usługi Remontowo – Budowlane REM-GUZ Marcin Guz, ul. Hallera 4/39, 21-040 Świdnik za kwotę 1 070 000,00 zł netto plus  246 100,00 złotych VAT, tj.  1 316 100, 00 złotych brutto, z terminem realizacji zamówienia do dnia 31.07.2020 r.