Wyniki głosowań na członków do Rady Nadzorczej

L.p. Nazwisko i imię Suma głosów
OSIEDLE NR 1
1. Kruczek Krzysztof 199
2. Kukawski Andrzej 257
3. Papierz Bohdan 146
4. Pawłowska Bogumiła 50
5. Perges Artur 150
6. Pyszniak Jan 262
7. Sawicki Konrad 276
8. Świdnik Zbigniew 21
OSIEDLE NR 2
1. Ciołek Jadwiga 217
2. Gołębiowski Marian 239
3. Kania Konrad 90
4. Łukasik Karol 235
5. Maliborski Andrzej 157
6. Osek Czesław 222
7. Walczak Paweł 237
OSIEDLE NR 3
1. Blicharz Stanisław 180
2. Denis Katarzyna 237
3. Dzirba Zbigniew 111
4. Filipiuk Dorota 17
5. Hamerla Krzysztof 62
6. Kisiel Tomasz 91
7. Krawczyk Andrzej 230
8. Krawczyk Marta 243
9. Lipniowiecki Jakub 78
10. Muszyńska Ewa 43
11. Wójcik Marta 119

Wyniki wyborów:
Do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

  1. Denis Katarzyna
  2. Gołębiowski Marian
  3. Krawczyk Andrzej
  4. Krawczyk Marta
  5. Kukawski Andrzej
  6. Łukasik Karol
  7. Pyszniak Jan
  8. Sawicki Konrad
  9. Walczak Paweł

Wyniki głosowań na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie                                          

L.p. Nazwisko i imię kandydata Suma głosów
1. Szuryga Wacław 0
2. Wilkołek Mirosława 462

Wyniki wyborów:
Na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie została wybrana:

 Wilkołek Mirosława

Secured By miniOrange