Wyłączenie ogrzewania

Informujemy, że dnia 09.05.2019r. zostało wyłączone ogrzewanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.