UWAGA! DOTYCZĄCA KSIĄŻECZEK OPŁAT!

W związku ze zbliżającym się terminem drukowania książeczek opłat na 2020 rok prosimy mieszkańców o przekazanie najpóźniej do 31.10.2019r. informacji o ewentualnej rezygnacji z dostarczenia książeczek w związku z korzystaniem w realizacji opłat z formy bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bankowego.

Druk oświadczenia o rezygnacji można pobrać z naszej strony internetowej: www.smswidnik.pl w zakładce: przewodnik interesantamateriały do pobrania i po jego wydrukowaniu przedłożyć w siedzibie Spółdzielni(Biuro Obsługi Mieszkańca).