Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych