Sprzątanie klatek – informacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku informuje, że zgodnie z §9 „Regulaminu Porządku Domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku” dopuszcza się możliwość odpłatnego przejęcia przez Spółdzielnię obowiązku sprzątania klatek schodowych przez zawarcie umów z firmami zewnętrznymi.

Przejęcie tego obowiązku jest możliwe na pisemny wniosek większości uprawnionych do lokali w danej klatce lub budynku.

Secured By miniOrange