Przetarg nieograniczony na roboty remontowo-budowlane

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo-budowlane.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na roboty remontowo-budowlane 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 10.07.2019r. do godz. 1200

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 11.07.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.