Przetarg nieograniczony na „roboty elektryczne’’

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „roboty elektryczne’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule : specyfikacja na roboty elektryczne 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 27.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 28.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”