Przetarg nieograniczony na „ocieplenie stropodachów’’

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ocieplenie stropodachów’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na ocieplenie stropodachów’’2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 25.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 26.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”