Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Racławicka 28a

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU
ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego:

Racławicka 28a ( pow. 599,78m2)
powierzchnia użytkowa podstawowa- 389,83m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza – 209,95m2

Cena wywoławcza
powierzchnia użytkowa podstawowa – 28,00zł /m2/netto.
powierzchnia użytkowa pomocnicza – 13,00zł /m2/netto.

Wadium w wysokości 13 700,00 zł

Stawka najmu nie obejmuje kosztów zużycia mediów.

Przetarg na w/w lokal odbędzie się w dniu 11.04.2019r. o godz. 10.00 w biurze Spółdzielni ul. Aleja Armii Krajowej 1 pok. Nr 20.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto:
Nr 36 8689 000 7 0000 39 42 2000 001 0 najpóźniej do dnia 10.04.2019r.

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych pok. nr 3 tel. 725-813-835 .

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.