Przetarg na wykonanie robót drogowo-chodnikowych oraz malowania klatek schodowych i robót murarsko – betoniarskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

Aleja Armii Krajowej 1,

21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl lub inwestycje@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. „Wykonanie robót drogowo-chodnikowych w nieruchomości Racławicka 9 zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdniku oraz wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych w biurowcu przy ul. Aleja Armii Krajowej 1”
  2. „Wykonanie malowania klatek schodowych i robót murarsko – betoniarskich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”

 

MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 11 w terminie do dnia 21.07.2020 r. do godz. 1500.

 

MIEJSCE I  TERMIN  OTWARCIA OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 20 (świetlica):

Przetarg nr 1 – w dniu 22.07.2020 r. o godz. 1000

Przetarg nr 2 – w dniu 22.07.2020 r. o godz. 1100

 

MIEJSCE I  SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Specyfikację Warunki Zamówienia można uzyskać:

– w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. nr 1,
tel. 81 460 34 94, pok. nr 2, tel. 81 751 62 34;

– elektronicznie, poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: inwestycje@smswidnik.pl;

Zamówienie musi zawierać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, adres email, na który należy wysłać Specyfikację Warunków Zamówienia

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, odstąpienia lub rezygnacji z części zakresu przetargu bez podania przyczyn.
Secured By miniOrange