Przetarg na wykonanie ocieplenia stropodachów w budynkach Kalinowa 9, 11, 12 zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdniku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

ul. Aleja Armii Krajowej 1,

21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl

lub    inwestycje@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia stropodachów w budynkach Kalinowa 9, 11, 12 zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdniku

 

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 11 w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz. 1200.

 

MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 20 (świetlica) w dniu 20.02.2020 r. o godz. 900

 

MIEJSCE  I  SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Specyfikację  Warunki Zamówienia można uzyskać:

– w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. nr 5,   tel. 81 751 62 34

– elektronicznie, poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: inwestycje@smswidnik.pl. lub sekretariat@smswidnik.pl

Zamówienie musi zawierać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, adres email, na który należy wysłać Specyfikację Warunków Zamówienia

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

  • Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, odstąpienia lub rezygnacji z części zakresu przetargu bez podania przyczyn.