WYNIK Przetargu na wykonanie dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu urządzeń dźwigowych i platform schodowych

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

Aleja Armii Krajowej 1,

21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu urządzeń dźwigowych i platform schodowych (w skrócie UTB), zamontowanych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdniku

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBOTU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”, wybrana została oferta firmy INWESTPROJEKT – DŹWIG Sp. z o.o., ul. Kleeberga 12A, 20-243 Lublin za kwotę     9 600,00 zł netto plus  2 208,00 złotych VAT, tj.  11 808,00 złotych brutto.