Przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego własność Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Al. Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego własność Spółdzielni:

 

  1. Lokal przy ul. Racławicka 17/30 (IV piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC, piwnica 3,55 m2 ) – powierzchnia użytkowa 36,60 m2.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Cena wywoławcza wynosi 135. 500,00 zł.
  • Wadium w wysokości 13. 550,00 , płatne przelewem na konto SM: 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.

  • Kwota postąpienia 500,00 zł.

 

Z warunkami przetargów i „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali stanowiących własność Spółdzielni”, można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 14.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.