Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu oraz wynajem lokalu stanowiącego własność Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Al. Armii Krajowej 1, ogłasza przetargi:

  1. Na wynajem lokalu stanowiącego własność Spółdzielni, znajdującego się przy Racławickiej 7/1 (parter, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, piwnica 5,31 m2 ) – powierzchnia użytkowa 44,90 m2.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r.,  o godz. 1000, w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Wadium w wysokości 3 000.00zł należy wnieść przelewem na konto SM: 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239, do dnia przetargu do godz. 930. Termin wpłaty wadium to data i godzina wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej  w Świdniku.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.

  • Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 400,00zł/m-c.
  • Kwota postąpienia 50,00zł.

Z warunkami przetargu i „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na  wynajmowanie lokali stanowiących własność Spółdzielni”, można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 14.

 

  1. Na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego własność Spółdzielni, znajdującego się przy ul. Okulickiego 33/29 (IV piętro, 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC, piwnica 2,30 m2 ) – powierzchnia użytkowa 49,82 m2.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r.,  o godz. 1030, w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Cena wywoławcza wynosi 195.000,00zł.
  • Wadium w wysokości 19.500,00zł, należy wnieść przelewem na konto SM: 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239, do dnia przetargu do godz. 930. Termin wpłaty wadium to data i godzina wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.

  • Kwota postąpienia 500,00zł.

Z warunkami przetargu i „Regulaminem organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali stanowiących własność Spółdzielni”, można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 14.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia, bądź unieważnienia w/w przetargów bez podania przyczyn.