Przetarg na dostawę i montaż daszków nad balkonami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

Aleja Armii Krajowej 1,

21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl

lub    inwestycje@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji  w budynkach Bankowa 6, Środkowa 14, remont daszków nad wejściami do klatek schodowych w budynku Czereśniowa 12 oraz dostawa i montaż wiat śmietnikowych na terenie nieruchomości Kościuszki 7, 9, Racławicka 13, Al. Lotników Polskich 42, 44, Parcelowa 3, 5, Racławicka 43, 45, Smorawińskiego 3, Kosynierów 17, Piłsudskiego 6A, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdniku

 

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 11 w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz. 1200.

 

MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 20 (świetlica) w dniu 20.02.2020 r. o godz. 1000

MIEJSCE  I  SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Specyfikację  Warunki Zamówienia można uzyskać:

– w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. nr 5,  tel. 81 751 62 34

– elektronicznie, poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: inwestycje@smswidnik.pl. lub sekretariat@smswidnik.pl

Zamówienie musi zawierać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, adres email, na który należy wysłać Specyfikację Warunków Zamówienia

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi    w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, odstąpienia lub rezygnacji z części zakresu przetargu bez podania przyczyn.