Zarząd i kierownictwo

ZARZĄD I KIEROWNICTWO

 Prezes Zarządu

mgr  Katarzyna Denis

 Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

mgr inż. Grzegorz Matacz

Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy –
mgr Magdalena Gumieniak

Tomasz Jabłoński – Kierownik Działu Inwestycji

Agnieszka Flis – Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego

 Grażyna Magier – kierownik działu księgowości czynszowej

 Patrycja Romanowska-Hanc  – kierownik działu windykacji

 Stanisław Pastusiak – kierownik działu gospodarczego

Mariusz Truk – Kierownik Administracji nr 1

Ewa Przepiórka – Kierownik Administracji nr 2

Sławomir Frąckiewicz – Kierownik Administracji nr 3