ZARZĄD I KIEROWNICTWO

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes Zarządu

Katarzyna Denis

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

Grzegorz Matacz

Główny Księgowy

Anna Peret – Czerska

Zastępca Głównego Księgowego

Anna Bąk

Kierownik Administracji nr 1 p. o. kierownika Joanna Gałecka
Kierownik Administracji nr 2 Ewa Przepiórka
Kierownik Administracji nr 3 p. o. kierownika Aurelia Nowak