ZARZĄD I KIEROWNICTWO

Funkcja Imię i Nazwisko
Prezes Zarządu Katarzyna Denis
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Grzegorz Matacz
Kierownik Działu Inwestycji Tomasz Jabłoński
Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Agnieszka Flis
Kierownik działu księgowości czynszowej Grażyna Magier
Kierownik działu windykacji Patrycja Romanowska-Hanc
Kierownik działu gospodarczego Stanisław Pastusiak
Kierownik Administracji nr 1 Mariusz Truk
Kierownik Administracji nr 2 Ewa Przepiórka
Kierownik Administracji nr 3 Sławomir Frąckiewicz