ZARZĄD I KIEROWNICTWO

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes Zarządu

Katarzyna Denis

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

Marek Szewczak

Główny Księgowy

Anna Peret – Czerska

Zastępca Głównego Księgowego

Grażyna Magier

Kierownik Administracji nr 1 Joanna Gałecka
p.o. Kierownika Administracji nr 2 Katarzyna Szkuat
p.o. Kierownika Administracji nr 3 Magdalena Mazur

Secured By miniOrange