Funkcja

Nazwisko i Imię

Przewodniczący Rady

Sawicki Konrad

Zastępca Przewodniczącego Rady

Krawczyk Marta

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krawczyk Marta

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pyszniak Jan

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Łukasik Karol

Członek Komisji Rewizyjnej

Waszczeniuk-Kuśpit Katarzyna

Przewodniczący Komisji Inwestycji i GZM

Gołębiowski Marian

Członek Komisji ds. Inwestycji i GZM

Ozon Kinga

Członek Komisji ds. Inwestycji GZM

Walczak Paweł

Sekretarz Komisji ds. Inwestycji i GZM

Krawczyk Andrzej

 

Secured By miniOrange