Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU
KADENCJI 2017 – 2020

L.p. Nazwisko i  imię Funkcja
1. Sawicki Konrad Przewodniczący Rady
2. Krawczyk Marta Z-ca Przewodniczącego
Przew. Komisji Rewizyjnej
3. Pyszniak Jan Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Łukasik Karol Sekretarz Komisji Rewizyjnej
5. Gołębiowski Marian Przewodniczący Komisji   Inwestycji i GZM
6. Kukawski Andrzej Zastępca Przew. ds Inwestycji i GZM
7. Krawczyk Andrzej Sekretarz Komisji ds Inwestycji i GZM
8. Walczak Paweł Członek Komisji ds Inwestycji i GZM