RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU
KADENCJI 2017 – 2020

Funkcja Nazwisko i  imię
Przewodniczący Rady Sawicki Konrad
Z-ca Przewodniczącego Krawczyk Marta
Przew. Komisji Rewizyjnej
Sekretarz Rady Nadzorczej Pyszniak Jan
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Łukasik Karol
Przewodniczący Komisji   Inwestycji i GZM Gołębiowski Marian
Zastępca Przew. ds Inwestycji i GZM Kukawski Andrzej
Sekretarz Komisji ds Inwestycji i GZM Krawczyk Andrzej
Członek Komisji ds Inwestycji i GZM Walczak Paweł