Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

O Nas

Spółdzielnia nieustannie powiększa swoje zasoby poprzez budowanie mieszkań finansowanych w całości ze środków przyszłych mieszkańców. Potrzeby mieszkaniowe na terenie miasta są bardzo duże. Realizowane budynki znajdują 100% obsadę lokatorską.

Zarząd Spółdzielni systematycznie prowadzi analizę kosztów eksploatacji, a wszystkie działania dostosowane są do utrzymania opłat na stałym poziomie, co praktycznie oznacza obniżanie kosztów eksploatacji, przy postępującym wzroście cen. Opłaty eksploatacyjne naszych członków należą do najniższych w regionie.

W odróżnieniu od wielu Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie kraju prowadzimy otwarta działalność kulturalną i rekreacyjną dla wszystkich grup wiekowych w 16 stałych formach pracy.

70.28

Hektarów Terenu

212

Budynków

8686

Mieszkań

16321

Mieszkańców

Historia Spółdzielni

Spółdzielnia działa i inwestuje na terenie miasta powiatowego Świdnik, liczącego ~40 000 mieszkańców. Powstała z inicjatywy kierownictwa miastotwórczego Zakładu – Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik. Jesienią 1957 roku zebrała się grupa entuzjastów tworząc 53 osobowe Zebranie Założycielskie. Rejestr sądowy Spółdzielnia uzyskała w dniu 31 grudnia 1957r., jako jednostka gospodarczo-prawna.

W okresie 60 lat istnienia Spółdzielni wybudowanych zostało 8 564 mieszkań, przy szczególnie dużym programie inwestycyjnym w latach siedemdziesiątych, kiedy budowano przeciętnie po około 400-500 mieszkań rocznie.

Poza należytym utrzymywaniem zasobów mieszkaniowych, Spółdzielnia przejawiała ciągłą troskę o nowe nasadzenia i pielęgnację terenów zielonych. W osiedlach spółdzielczych powstał cały szereg sklepów i punktów usługowych, dróg osiedlowych, parkingów i garaży samochodowych.