OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

Aleja Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl lub inwestycje@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. „Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 80 lokali mieszkalnych oraz 2 garaży pod budynkami z 26 miejscami postojowymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”

 

MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 11 w terminie do dnia 29.07.2020 r. do godz. 1500.

 

MIEJSCE I  TERMIN  OTWARCIA OFERT

Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. 20 (świetlica) w dniu 30.07.2020 r. o godz. 1000

 

MIEJSCE I  SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Specyfikację Warunki Zamówienia można uzyskać:

– w siedzibie Zamawiającego przy ul. Al. Armii Krajowej 1, 21-040 Świdnik, pok. nr 1,
tel. 81 460 34 94, pok. nr 2, tel. 81 751 62 34;

– elektronicznie, poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: inwestycje@smswidnik.pl;

Zamówienie musi zawierać nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, adres email, na który należy wysłać Specyfikację Warunków Zamówienia

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

  • Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, odstąpienia lub rezygnacji z części zakresu przetargu bez podania przyczyn.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”, wybrano Oferenta zgodnie z załączonym „Zestawieniem oferty i cen brutto wybranych do realizacji zamówienia”

Zestawienie oferty i cen brutto wybranych do realizacji zamówienia

Secured By miniOrange