Ogłoszenie o przetargu na prace związane z wymianą wodomierzy lokalowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku