Informacja o wyniku przetargu na remont dróg, chodników oraz izolacji ścian piwnic w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku