Komunikat – Walne Zgromadzenie

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku nie odbędzie się w dotychczas planowanym terminie, tj. do końca czerwca 2020 roku. O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi niezwłocznie członków Spółdzielni odrębnym komunikatem.

Secured By miniOrange