Informacja o wyniku przetargu – Wykonanie robót drogowo-chodnikowych w nieruchomości Racławicka 9

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

Aleja Armii Krajowej 1,

21-040 Świdnik,

Tel: 81 751 63 53
E-mail: sekretariat@smswidnik.pl

strona internetowa: www.smswidnik.pl

 

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót drogowo-chodnikowych w nieruchomości Racławicka 9 zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdniku oraz wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych w biurowcu przy ul. Aleja Armii Krajowej 1.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem organizowania, przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”, nie wybrano żadnego z Oferentów – przetarg został unieważniony.

Secured By miniOrange