Aby zalogować się do systemu E-BOK należy uzupełnić pole identyfikator oraz hasło pod poniższym odnośnikiem:

www.ebok.smswidnik.pl

Uprzejmie informujemy, że:

1. Spółdzielnia nie posiada informacji o indywidualnym haśle i nie może go odtworzyć.
W przypadku utraty indywidualnego hasła Spółdzielnia może jedynie ponownie wygenerować
nowe losowe hasło (likwidując wcześniejsze indywidualne).

2. Na pisemne żądanie Klienta Spółdzielnia zablokuje dostęp do konta E-BOK i usunie dane
Klienta z listy użytkowników E-BOK.

3. Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania
z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

4. Saldo rozliczeń z klientem na dany dzień może nie uwzględniać operacji z kilku minionych dni,
które nie zostały jeszcze zaksięgowane.

5. System E-BOK działa w oparciu o cykliczny, automatyczny przesył informacji. Uzyskane
przez Użytkownika za pośrednictwem systemu E-BOK dane mają charakter informacyjny.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Działem Czynszów
tel. 81 751 63 53 lub 81 468 51 11, e-mail: czynsze@smswidnik.pl

6. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia
identyfikatora i hasła przez uprawnionego posiadacza osobom trzecim.

W przypadku wystapienia problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy informatyk@smswidnik.pl z podaniem identyfikatora użytkownika, szczegółowym opisem oraz zrzutem ekranu (jeśli to możliwe).

Secured By miniOrange