Archiwum kategorii: Przetargi

Przetarg nieograniczony na „roboty instalacyjne’’.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „roboty instalacyjne’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule : specyfikacja na roboty instalacyjne 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 05.03.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 06.03.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na „roboty elektryczne’’

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „roboty elektryczne’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule : specyfikacja na roboty elektryczne 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 27.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 28.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”

Przetarg nieograniczony na „ocieplenie stropodachów’’

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ocieplenie stropodachów’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na ocieplenie stropodachów’’2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 25.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 26.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”

Przetarg nieograniczony na remonty dachów, roboty blacharsko-ślusarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „remonty dachów, roboty blacharsko-ślusarskie’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na remonty dachów, roboty blacharsko-ślusarskie 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 20.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 21.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”

Przetarg nieograniczony na malowanie elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, izolacje pionowe ścian piwnic

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, izolacje pionowe ścian piwnic’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na malowanie elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, izolacje pionowe ścian piwnic 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 19.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 20.02.2019r. o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na roboty drogowo-chodnikowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowo-chodnikowe’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule : specyfikacja na roboty drogowo-chodnikowe 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 13.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 14.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Przetarg nieograniczony na wymianę okien i drzwi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien i drzwi’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule : specyfikacja na wymianę okien i drzwi 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 11.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 12.02.2019r.  o godz. 900 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych oraz roboty murarsko-betoniarskie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych oraz roboty murarsko-betoniarskie.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na malowanie klatek schodowych oraz roboty murarsko-betoniarskie 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 30.01.19r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 31.01.2019r.  o godz. 900 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku,

ul. Al. Armii Krajowej 1 informuje, że w wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu

13 grudnia 2018r na realizację dwóch budynków mieszkalnych przy ul. rot. Witolda Pileckiego 4A wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2126 w Świdniku, wybrana została oferta firmy Usługi Remontowo-Budowlane REM-GUZ Marcin Guz 21-040 Świdnik, ul. Hallera 4/39 za kwotę 14 200 000 zł netto.