Archiwum kategorii: Aktualności

Przetarg nieograniczony na „roboty instalacyjne’’.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „roboty instalacyjne’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule : specyfikacja na roboty instalacyjne 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 05.03.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 06.03.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na „roboty elektryczne’’

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „roboty elektryczne’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule : specyfikacja na roboty elektryczne 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 27.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 28.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”

Przetarg nieograniczony na „ocieplenie stropodachów’’

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ocieplenie stropodachów’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na ocieplenie stropodachów’’2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 25.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 26.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”

Przetarg nieograniczony na remonty dachów, roboty blacharsko-ślusarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „remonty dachów, roboty blacharsko-ślusarskie’’.

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr  36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na remonty dachów, roboty blacharsko-ślusarskie 2019.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 20.02.2019r. do godz. 1200 .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 21.02.2019r.  o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko   Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego. W wyniku ww. postępowania wybrano Panią Magdalenę Gumieniak.