Bezpłatna wymiana wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku informuje, że zgodnie z załączonym harmonogramem będzie prowadzona bezpłatna wymiana wodomierzy mieszkaniowych.

Prosimy o udostępnianie mieszkań oraz przygotowanie dostępu do instalacji wodnej.

Prace będą prowadzone przez firmę METRONA POLSKA Oddział w Lublinie, a osoby dokonujące wymian będą posiadały imienne upoważnienia wydane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Informujemy również, że w związku z prowadzonymi robotami mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do mieszkań.