Regulaminy:

1. Regulamin funduszu remontowego (z dnia 25.11.2013 r.)

2. Regulamin funduszu mienia spółdzielczego nieprzeznaczonego do wyodrębnienia na rzecz członków Spółdzielni (z dnia 26.01.2015r.)

3. REGULAMIN – gospodarki finansowej z dn. 09.07.2015 r.

4. Regulamin gospodarki lokalami

5. Regulamin organizowania i przeprowadzania w SM Świdnik przetargów na roboty, dostawy i usługi (z dnia 26.03.2012 r.)

6. Regulamin organizowania i przeprowadzania w SM Świdnik przetargów na zbywanie lub wynajmowanie lokali stanowiących własność SM Świdnik (z dnia 30.01.2014 r.)

7. REGULAMIN-szczeg.-rozliczania-kosztów-zakupu-ciepła-na-cele-c.o.-wg-podz.-kosztów-w-lokalach-01.01.2017r

8.  Regulamin struktury kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad rozliczania kosztów mediów i działania Spółdzielni (z dnia 14.12.2016 r.)

9. Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

10.REGULAMIN Rady Nieruchomości Samorządu Mieszkańców – 12.06.2017

11. Regulamin określający obowiązki osób uprawnionych do lokali mieszkalnych oraz Spółdzielni w zakresie używania i remontów tych lokali oraz mienia wspólnego (z dnia 29.07.2013 r.)

12. Wymiana stolarki okiennej

13. regulamin monitoringu wizyjnego zamontowanych na budynkach SM

14. Regulamin realizacji ponoszenia i rozliczania kosztów budowy W .Pileckiego 4A

15. Regulamin organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na  wynajmowanie lokali stanowiących własność Spółdzielni.

16. Regulamin organizowania i przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku przetargów na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali stanowiących własność Spółdzielni.