Regulamin przydziału mieszkań

Regulamin przydziału mieszkań przy u. rotm. W. Pileckiego 4a, budynek 2 i 3