Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, informuje, że w dniu 25.09.2018 o godz. 10.00 Komisja przetargowa zapoznała się ze złożonymi ofertami „na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb monitorowania zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego lokali wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego . W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrana została Firma Rzeczoznawstwo -Wyceny Nieruchomości Edward Kępa, ul. Matejki 1A, 21-040 Świdnik – za cenę 9.992,- zł( brutto)