Wyjaśnienie przyczyny wystąpienia dopłat w rozliczeniach kosztów c.o. za rok 2016.

W związku z wystąpieniem w rozliczeniu zaliczek na c.o. za rok 2016 w wielu budynkach mieszkalnych niedopłat , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje , że spowodowane to zostało niedostosowaniem wysokości zaliczek pobieranych od mieszkańców do faktycznie poniesionych przez Spółdzielnię w 2016r. kosztów ogrzewania budynków.

Zaliczki na c.o. na rok 2016 ustalane były na podstawie zużycia ciepła w poszczególnych budynkach w latach 2014 i 2015 oraz przewidywanego na rok 2016 wzrostu cen energii cieplnej i mocy zamówionej.

Jednakże w wyniku wystąpienia w II półroczu 2016r. , niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia , niskich temperatur zewnętrznych , zużycie ciepła na cele ogrzewania w 2016r. było znacznie większe niż w okresie ostatnich lat:

w 2014r. – zużycie ciepła na c.o. wyniosło 160.427,27 GJ,

w 2015r. – zużycie ciepła na c.o. wyniosło 154.268,48 GJ

2016r. zużycie ciepła na c.o. wyniosło 173.841,72 GJ

Niskie temperatury zewnętrzne wymusiły konieczność uruchomienia już w miesiącu wrześniu ogrzewania w naszych zasobach . Ponadto miesiące : wrzesień, październik , listopad i grudzień w 2016 roku były znacznie chłodniejsze niż w latach 2014 i 2015 (wg danych meteorologicznych rejestrowanych przez PEC w Świdniku ) .

Za zaistniałe niedogodności Zarząd Spółdzielni przeprasza.