stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, że od 01.10.2016r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” w Świdniku sp. z o.o. wprowadza nowe stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nową taryfą dla ciepła ustaloną przez „PEC” w Świdniku Spółka z o.o.

Wobec powyższego opłaty za ciepło ulegną zmianie j.n.:
Dla budynków w grupie taryfowej A

Cena za zamówioną moc cieplną i opłata stała za usługi przesyłowe

z 13606, 12 zł/MW/m-c brutto na 13328,82 zł/MW/m-c brutto (10 836,44 zł/MW/m-c netto ) tj. o -2,04% 

Cena ciepła i opłata zmienna za usługi przesyłowe

z 50,61zł/GJ na 50,89 zł/GJ brutto (41,37 zł/GJ netto ) tj. o 0,55%

Dla budynków w grupie taryfowej C

Cena za zamówioną moc cieplną i opłata stała za usługi przesyłowe

z 13.300,88 zł/MW/m-c brutto na 13.056,63 zł/MW/m-c brutto (10 615,15 zł/MW/m-c netto) tj. o -1.84%

Cena ciepła i opłata zmienna za usługi przesyłowe

z 50,53zł/GJ na 50,91 zł/GJ brutto (41,39 zł/GJ netto) tj. o 0,75%

Dla budynków w grupie taryfowej D

Cena za zamówioną moc cieplną i opłata stała za usługi przesyłowe

z 12 076,91  zł/MW/m-c brutto na 11 900,13 zł/MW/m-c brutto (9 674,90 zł/MW/m-c netto) tj. o -1,46%

Cena ciepła i opłata zmienna za usługi przesyłowe

z 44,92 zł/GJ na 44,34 zł/GJ brutto (36,05 zł/GJ netto) tj. o -1,29% 

Powyższe zmiany cen zostaną uwzględnione w rocznym rozliczeniu zaliczek za c.o. i podgrzew wody i w opłacie czynszowej od  01.01.2017r.

Grupy taryfowe dla budynków zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej

Lp. Adres ogrzewanie ciepła woda
1 3-go Maja 8 a
2 3-go Maja 10 a
3 Akacjowa 4 a a
4 Akacjowa 6 a a
5 Akacjowa 7 a a
6 Akacjowa 8 a a
7 Akacjowa 10 a a
8 Akacjowa 11 a a
9 Akacjowa 13 a a
10 Akacjowa 14 a a
11 Akacjowa 15 a a
12 Akacjowa 16 a a
13 Akacjowa 17 a a
14 Akacjowa 18 a a
15 Akacjowa 20 a a
16 Akacjowa 22 d d
17 Akacjowa 24 d d
18 Akacjowa 26 d d
19 Akacjowa 28 d d
20 Armii Krajowej 7 a a
21 Armii Krajowej 9 a a
22 Armii Krajowej 11 a a
23 Armii Krajowej 13 a a
24 Armii Krajowej 15 a a
25 Armii Krajowej 17 a a
26 Armii Krajowej 19 a a
27 Armii Krajowej 23 a a
28 Armii Krajowej 27 a a
29 Armii Krajowej 29 a a
30 Armii Krajowej 31 a a
31 Armii Krajowej 33 c c
32 Armii Krajowej 35 c c
33 Bankowa 6 c
34 Cisowa 22 c c
35 Cisowa 24 c c
36 Czereśniowa 12 c
37 Głogowa 1 c c
38 Głogowa 3 c c
39 Głogowa 4 c c
40 Głogowa 5 c c
41 Głogowa 7 c c
42 Głowackiego 3 c
43 Głowackiego 5 c
44 Głowackiego 7 c
45 Głowackiego 9 c
46 Hallera 2 c c
47 Hallera 3 c c
48 Hallera 4 c c
49 Hallera 5 c c
50 Hallera 6 c c
51 Hallera 7 c c
52 Jarzębinowa 1 c c
53 Jarzębinowa 3 c c
54 Jarzębinowa 5 c c
55 Jarzębinowa 7 c c
56 Jaworowa 10 c c
57 Jaworowa 10A c c
58 Jaworowa 12 c c
59 Jaworowa 12A c c
60 Kalinowa 2 A c c
61 Kalinowa 3 c c
62 Kalinowa 7 c c
63 Kalinowa 9 c c
64 Kalinowa 10 c c
65 Kalinowa 11 c c
66 Kalinowa 12 c c
67 Kamińskiego 11 c c
68 Kamińskiego 13 c c
69 Klonowa 4 a a
70 Klonowa 6 a a
71 Klonowa 10 a a
72 Klonowa 12 a a
73 Klonowa 14 a a
74 Klonowa 20 c c
75 Klonowa 22 c c
76 Klonowa 29 c c
77 Klonowa 33 c c
78 Konopnickiej 2 a c
79 Kopernika 6 a
80 Kopernika 11 c
81 Kopernika 13 c
82 Kopernika 14 c
83 Kopernika 20 c
84 Kosynierów 3 a
85 Kosynierów 5 a
86 Kosynierów 7 a
87 Kosynierów 12 a a
88 Kosynierów 13 c
89 Kosynierów 15 c
90 Kosynierów 16 c c
91 Kosynierów 19 c
92 Kosynierów 21 c
93 Kościuszki 9 c
94 Kościuszki 11 c
95 Kościuszki 7 c
96 Lotn. Polskich 42 a
97 Lotn. Polskich 44 a
98 Mickiewicza 1 a
99 Modrzewiowa 9 c c
100 Modrzewiowa 11 c c
101 Modrzewiowa 16 c c
102 Morwowa 10 c c
103 Niepodl.22/24/26 a
104 Niepodległości 25 c
105 Niepodległości 27 c
106 Niepodległości 30 a
107 Okulickiego 29 a
108 Okulickiego 33 a
109 Okulickiego 35 a
110 Parcelowa 3 a
111 Parcelowa 5 a
112 Racławicka 2 c c
113 Racławicka 3 c
114 Racławicka 4 c c
115 Racławicka 5 c
116 Racławicka 6 c c
117 Racławicka 7 c
118 Racławicka 11 c
119 Racławicka 13 c
120 Racławicka 15 c
121 Racławicka 17 c
122 Racławicka 19 c
123 Racławicka 28 a a
124 Racławicka 29 c
125 Racławicka 30 a a
126 Racławicka 31 c
127 Racławicka 32 a
128 Racławicka 33 c
129 Racławicka 35 c
130 Racławicka 43 a
131 Racławicka 45 a
132 Ratajczaka 1 c c
133 Ratajczaka 5 c c
134 Skarzyńskiego 1 A c c
135 Skarzyńskiego 1 C c c
136 Skarzyńskiego 1 D c c
137 Skarżyńskiego 3 a
138 Skarzyńskiego 3 A c c
139 Skarżyńskiego 4 a
140 Skarżyńskiego 5 a
141 Skarżyńskiego 6 a
142 Skarżyńskiego 7 a
143 Skarżyńskiego 8 a
144 Skarżyńskiego 9 c c
145 Skarżyńskiego 10 a
146 Skarżyńskiego 12 a a
147 Smorawińskiego 2 c c
148 Smorawińskiego 3 c c
149 Smorawińskiego 4 c c
150 Smorawińskiego 5 c c
151 Smorawińskiego 6 c c
152 Smorawińskiego 8 c c
153 Smorawińskiego 10 c c
154 Spadochroniarzy 1 d d
155 Spadochroniarzy 1B d d
156 Spadochroniarzy 3 a
157 Spadochroniarzy 5 a
158 Spadochroniarzy 7 a
159 Spadochroniarzy 16 A c c
160 Spadochroniarzy 16 B c c
161 Spadochroniarzy 16 C c c
162 Spadochroniarzy 16 D c c
163 Spadochroniarzy 16 E c c
164 Spadochroniarzy 16 F c c
165 Spółdzielcza 1 a
166 Spółdzielcza 3 a
167 Stachonia 11 c c
168 Strumińskiego 12 c c
169 Strumińskiego 17 c c
170 Środkowa 10 c
171 Środkowa 12 c
172 Środkowa 14 c
173 Tuwima 1 a c
174 Tuwima 2 a c
175 Wiśniowa 2 c c
176 Wiśniowa 2 A c c
177 Wiśniowa 3 c c
178 Wiśniowa 4 c c
179 Wiśniowa 5 c c
180 Wiśniowa 6 c c
181 Witosa 1 a a
182 Witosa 1B c c
183 Witosa 2 c c
184 Witosa 3 a a
185 Witosa 3 a a a
186 Witosa 5 a a
187 Witosa 5 a a a
188 Witosa 6 a a
189 Witosa 7 a a a
190 Witosa 8 a a
191 Witosa 9 a a
192 Witosa 10 a a
193 Witosa 12 a a
194 Wyspiańskiego 21 c
195 Wyspiańskiego 23 c
196 Wyspiańskiego 25 d d