Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych 2018.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 25.06.18r. do godz. 1200 .

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 26.06.2018r. o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.