Zarząd i kierownictwo

ZARZĄD I KIEROWNICTWO

p.o. Prezes Zarządu

inż. Jan Pyszniak

p.o. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

Marian Gołębiowski

 

Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy –
mgr Mirosława Wilkołek

Bogdan Czapka – Kierownik Działu Inwestycji

Agnieszka Flis – Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego

 Grażyna Magier – kierownik działu księgowości czynszowej

 Patrycja Romanowska-Hanc  – kierownik działu windykacji

 Grzegorz Matacz – kierownik działu technicznego

Stanisław Pastusiak – kierownik działu gospodarczego

Małgorzata Król – Kierownik Administracji nr 1

Ewa Przepiórka – Kierownik Administracji nr 2

Sławomir Frąckiewicz – Kierownik Administracji nr 3