Zarząd i kierownictwo

ZARZĄD I KIEROWNICTWO

Prezes – inż. Marek Słotwiński

Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 3061/2000 r.

Wiceprezes Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych –
mgr inż. Wiesława Wypchło

Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 2587/2000 r.

Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy –
mgr Mirosława Wilkołek

Bogdan Czapka – Kierownik Działu Inwestycji

Agnieszka Flis – Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego

 Grażyna Magier – kierownik działu księgowości czynszowej

 Patrycja Romanowska-Hanc  – kierownik działu windykacji

 Grzegorz Matacz – kierownik działu technicznego

Stanisław Pastusiak – kierownik działu gospodarczego

Małgorzata Król – Kierownik Administracji nr 1

Ewa Przepiórka – Kierownik Administracji nr 2

Sławomir Frąckiewicz – Kierownik Administracji nr 3