Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU
KADENCJI 2017 – 2020

L.p. Nazwisko i  imię Funkcja
1. Sawicki Konrad Przewodniczący Rady
2. Krawczyk Marta Z-ca Przewodniczącego
Przew. Komisji Rewizyjnej
3. Pyszniak Jan Sekretarz Rady
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Denis Katarzyna Zastępca Przew. Komisji Rewizyjnej
5. Łukasik Karol Sekretarz Komisji Rewizyjnej
6. Gołębiowski Marian Przew. Komisji ds Inwestycji i GZM
7. Kukawski Andrzej Zastępca Przew. ds Inwestycji i GZM
8. Krawczyk Andrzej Sekretarz Komisji ds Inwestycji i GZM
9. Walczak Paweł Członek Komisji ds Inwestycji i GZM