Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców , że od dnia 01.07.2016r. Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku podwyższa ceny za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z nowymi „Taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, w wysokości

cena za dostarczaną wodę z 3,69 zł/m3 na 3,82 zł/m3 brutto

cena za odprowadzanie ścieków z 6,75 zł/m3 na 7,00 zł/m3 brutto

łączna podwyżka z 10,44 zł/m3 na 10,82 zł/m3 brutto / tj. o 3,64 % /

Ponadto zmianie ulega również stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny:

z 10,64 zł/m-c/wodomierz na 10,53 zł/m-c/wodomierz brutto / tj. o 1,03 % /

Zmiana cen za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków oraz opłata abonamentowa zostanie uwzględniona w opłacie za używanie lokalu od 01.07.2016r.