Archiwum kategorii: Komunikaty

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku aktualnie posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

04

ADM Adres lokalu Pow. użytkowa Uwagi
LOKALE UŻYTKOWE W PODPIWNICZENIU BUDYNKU MIESZKALNEGO
I Hallera 4 12,10 m2  
I Halera 4 12,10m2  
II Skarżyńskiego 5 9,40 m2  
II  Racławicka 32 13,50 m2  
III Jarzębinowa 7 2,88 m2   

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali użytkowych pokój nr 3 biura SM /

nr tel. 725-813-835 / 81 460 34-83

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

działając na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie, w lokalu „IMPULS” przy Al. Lotników Polskich 56 (I piętro – wejście od strony wschodniej budynku)

w trzech częściach:

I część – 18.06.2018 r. o godz. 1630 

II część – 19.06.2018 r. o godz. 1630

III część – 20.06.2018 r. o godz. 1630

więcej….

W związku z koniecznością dostosowania Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku do zgodności z wymogami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. , Ustawy prawo Spółdzielcze Dz. U. z 2017 r. KPC, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej,  Uchwałą nr 15/2018 powołała Komisję Statutową mającą za zadanie opracowanie projektu Statutu.
Pisemne propozycje zmian do Statutu można zgłaszać do sekretariatu Spółdzielni lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@smswidnik.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD SM w Świdniku

 

Nowoczesna korespondencja

Informujemy ,że Spółdzielnia zamierza wprowadzić nowoczesny system korespondencji z mieszkańcami.
W związku z tym prosimy osoby chętne do korzystania z nowoczesnych form komunikacji za pomocą e-mail lub sms o przedłożenie w siedzibie Spółdzielni stosownego oświadczenia , którego wzór jest do pobrania pod adresem: www.smswidnik.pl w zakładce :materiały do pobrania.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku posiada do sprzedania 7 słupów ŻN, długość słupa 10 m oraz dwie szafki rozdzielczo-sterownicze. Materiały można oglądać na bazie Spółdzielni przy Al. Armii Krajowej 1.

Bliższych informacji udzieli dział Inwestycji Spółdzielni, tel. (81) 751-62-34.

Z uwagi na bardzo duże nagromadzenie podań (wniosków) od zainteresowanych pozyskaniem lokali mieszkalnych z nowych inwestycji oraz niemożliwością zaspokojenia tych potrzeb w bliżej określonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zdecydował o wstrzymaniu z dniem 03.09.2015 przyjmowania kolejnych podań.

Ostrzeżenie

Otrzymujemy informacje od mieszkańców o osobach, które powołując się na rzekomą umowę ze Spółdzielnią oferują lokatorom wymianę drzwi do mieszkań.

Spółdzielnia nasza z nikim takiej umowy nie podpisywała, a
wymiana drzwi do mieszkania wynika z woli lokatora
i obciąża wyłącznie jego koszty.