Wszystkie wpisy, których autorem jest Informatyk

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku aktualnie posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

04

ADM Adres lokalu Pow. użytkowa Uwagi
LOKALE UŻYTKOWE W PODPIWNICZENIU BUDYNKU MIESZKALNEGO
I Hallera 4 12,10 m2  
I Halera 4 12,10m2  
II Skarżyńskiego 5 9,40 m2  
II  Racławicka 32 13,50 m2  
III Jarzębinowa 7 2,88 m2   

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali użytkowych pokój nr 3 biura SM /

nr tel. 725-813-835 / 81 460 34-83

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych

Szczegółowe warunki zamówienia do odebrania w sekretariacie SM po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 50 zł na konto w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Piaskach nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010, w tytule: specyfikacja na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń nad balkonami, instalacji c.o. i pionów wodociągowych 2018.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 25.06.18r. do godz. 1200 .

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu: 26.06.2018r. o godz. 900

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony na na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

ul. Aleja Armii Krajowej 1

w dniu 28.06.2018r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni pok. nr 20

o r g a n i z u j e   p r z e t a r g   u s t n y

n i e o g r a n i c z o n y

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

ulica Kopernika 20/69

w stanie istniejącym

IV piętro ,powierzchnia użytkowa 24,34m2

1 pokój , ciemna kuchnia,łazienka z wc

cena wywoławcza 77.100,00,- zł

WADIUM 7.710,- zł płatne przelewem na konto Nr 66 1020 3176 0000 5202 0013 4239 – potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu

Informacje szczegółowe można uzyskać : Dział Członkowsko – Mieszkaniowy pok. nr 12 Tel. 81 751 – 67- 71 i 81 460 – 34 – 87

Aby obejrzeć lokal należy skontaktować się Administracją Osiedla nr 1

Tel. 81 751 – 68 – 57

Przetarg ustny(licytacja) na: sprzedaż samochodu ciężarowego KIA SD/SW K2500-3W

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 1 ogłasza przetarg ustny(licytacja) na:

sprzedaż samochodu ciężarowego (wywrotka) KIA SD/SW K2500-3W rok produkcji 2004, przebieg 94713 km, cena wywoławcza 8400 zł brutto.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest zapłata wadium w wysokości 840 zł płatne przelewem na konto Spółdzielni 92 1020 3176 0000 5102 0011 3159 do dnia 21.06.2018 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Stanisław Pastusiak pod numerem telefonu: 601-984-723

Pojazd można oglądać w siedzibie Spółdzielni ul. Aleja Armii Krajowej 1 w Świdniku od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 .

Licytacja odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 22.06.2018 r. o godz. 10:00

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

III część Walnego Zgromadzenia obejmuje członków S.M. zamieszkałych przy ul:

– Ratajczaka 1, 5

– Spadochroniarzy  16B, 16E,

– Kamińskiego 11, 13, 15

– Hryniewicza 24

– Cisowa 18, 22, 24

– Klonowa 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 28, 29, 33

– Akacjowa 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28

– Strumińskiego 12,

– Morwowa 10

– Modrzewiowa 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16

– Jaworowa 10, 10A, 12, 12A

– Skarżyńskiego 12

– Racławicka 2, 4, 6, 28, 30

– Głogowa 1, 3, 4, 5, 7

– Kalinowa 2a, 3, 7, 9, 10, 11, 12

– Wiśniowa 2, 2a, 3, 4, 5, 6

– Jarzębinowa 1, 3, 5, 7

– Kusocińskiego 1-3 (garaże)

– Ratajczaka 3 (garaże)

– Klonowa 1-3 (garaże)

II część Walnego Zgromadzenia obejmuje członków S.M. zamieszkałych przy ul:

– Środkowa 10, 12, 14

– Bankowa 6

– Wyspiańskiego 21, 23, 25

– Spółdzielcza 1, 3

– 3-go Maja 8, 10

– Głowackiego 3, 5, 7, 9

– Racławicka 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 32, 33, 35, 43, 45

– Kościuszki 7, 9, 11

– Kopernika 11, 13

– Parcelowa 3, 5

– Al. Lotników Polskich 42, 44

– Czereśniowa 12

– Skarżyńskiego 1a, 1c, 1d, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

– Spadochroniarzy 1, 1b, 3, 5, 7

– Racławicka 9, Kopernika 15 (lok. użytk.)

– Kopernika 9A, 9C (lok. użytk.)

– Spadochroniarzy 1, 1B (garaże)

– Racławicka 13A, B (garaże)

I część Walnego Zgromadzenia obejmuje członków S.M. zamieszkałych przy ul:

– Pileckiego 1, 4

– Witosa 1, 1b, 2, 3, 3a, 5, 5a, 6, 7a, 9, 8, 10, 12

– Armii Krajowej 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35

– Smorawińskiego 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

– Hallera 2, 3, 4, 5, 6, 7

– Kosynierów 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 21

– Racławicka 3, 5, 7

– Kopernika 6, 14, 20

– Niepodległości 22, 24, 25, 26, 27, 30

– Mickiewicza 1

– Konopnickiej 2

– Okulickiego 29, 33, 35

– Tuwima 1, 2

– Armii Krajowej 37-39 (garaże)

– Racławicka 1 (lok. użytk.)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku

działając na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni

zwołuje Walne Zgromadzenie, w lokalu „IMPULS” przy Al. Lotników Polskich 56 (I piętro – wejście od strony wschodniej budynku)

w trzech częściach:

I część – 18.06.2018 r. o godz. 1630 

II część – 19.06.2018 r. o godz. 1630

III część – 20.06.2018 r. o godz. 1630

więcej….

W związku z koniecznością dostosowania Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku do zgodności z wymogami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. , Ustawy prawo Spółdzielcze Dz. U. z 2017 r. KPC, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej,  Uchwałą nr 15/2018 powołała Komisję Statutową mającą za zadanie opracowanie projektu Statutu.
Pisemne propozycje zmian do Statutu można zgłaszać do sekretariatu Spółdzielni lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@smswidnik.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD SM w Świdniku