Wszystkie wpisy, których autorem jest Informatyk

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku ogłasza nabór na stanowiska:

1. Referent ds. administracyjnych:
wymagania:
•  wykształcenie minimum średnie
•  doświadczenie w pracy biurowej i obsłudze klienta
•  komunikatywność i dyspozycyjność
•  umiejętność pracy w zespole
•  dodatkowy atut:
– znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych
– znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac
zadania:
• prowadzenie prac związanych z bieżącą obsługą administracyjną
•  zarządzanie korespondencją oraz obiegiem dokumentów
•  telefoniczna i mailowa obsługa klienta
•  bieżąca współpraca z innymi działami
•  rozliczanie umów cywilno-prawnych
oferujemy:
•  umowa o pracę 1/2 etatu
•  możliwość rozwoju zawodowego
•  terminowa wypłata wynagrodzeń

2. Instruktor kulturalno-oświatowy (prowadzenie zajęć plastycznych w SDK)
wymagania:
•  wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe
•  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•  znajomość obsługi komputera i programów Corel, Power Point
•  mile widziany kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
•  umiejętności organizacyjne, kreatywność
zadania:
•  przygotowywanie i prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą
•  organizowanie i prowadzenie wystaw i wernisaży
•  wykonywanie zaproszeń, plakatów, folderów
•  opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdów na konkursy, wystawy, imprezy
plenerowe
oferujemy:
•  umowa o pracę na 1 etat
•  terminowa wypłata wynagrodzeń
•  praca w godzinach 12.00-20.00

3. Sprzątaczka
wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe
dokładność, zaangażowanie i dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole
zadania:
utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
kontrola czystości i sprzątanie pomieszczeń sanitarnych
oferujemy:
umowa o pracę na 1/2 etatu
terminowa wypłata wynagrodzeń
praca w godzinach popołudniowych

4. Gospodarz rejonu
wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe
•  dokładność, zaangażowanie i dyspozycyjność
•  umiejętność pracy w zespole
zadania:
•  sprzątanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, parkingów, placów zabaw
•  pielęgnacja terenów zielonych: koszenie, pielenie, grabienie
•  sprzątanie korytarzy piwnicznych
oferujemy:
•  umowa o pracę na 1 etat
• terminowa wypłata wynagrodzeń
•  praca w godzinach. 6.00-14.00

CV, list motywacyjny i obowiązkowo oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania poniżej ) należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smswidnik.pl w terminie do 23.08.2018 r.
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

ul. Aleja Armii Krajowej 1

o r g a n i z u j e  p r z e t a r g  u s t n y

n i e o g r a n i c z o n y

na najem lokalu użytkowego

Niepodległości 24 ( 118,49 m2):

powierzchnia użytkowa podstawowa – 96,63 m2

powierzchnia użytkowa pomocnicza – 21,86 m2

Cena wywoławcza najmu :

powierzchnia użytkowa podstawowa – 28,00 zł/m2 /netto.

powierzchnia użytkowa pomocnicza – 8,00 zł/m2/netto.

Stawka najmu nie obejmuje kosztów zużycia mediów.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018r. o godz. 1000

w biurze Spółdzielni ul.Aleja Armii Krajowej 1 pok. Nr 20

Wadium w wysokości 5 800,00zł należy wpłacić przelewem na konto: nr 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010

najpóźniej do 20.08.2018r.

ADM I przy ul. Kopernika 4 udostępnia lokal do oględzin – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, tel. 81 751- 68-57

Szczegółowych informacji udziela: Dział Lokali Użytkowych

Aleja Armii Krajowej 1, Pok. Nr 3

Tel. 725-813-835 / 81 460-34-83

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nowoczesna korespondencja

Informujemy ,że Spółdzielnia zamierza wprowadzić nowoczesny system korespondencji z mieszkańcami.
W związku z tym prosimy osoby chętne do korzystania z nowoczesnych form komunikacji za pomocą e-mail lub sms o przedłożenie w siedzibie Spółdzielni stosownego oświadczenia , którego wzór jest do pobrania pod adresem: www.smswidnik.pl w zakładce :materiały do pobrania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na stanowiska Prezesa Zarządu Spółdzielni oraz Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. W wyniku ww. postępowania wybrano następujące kandydatury:

Prezes Zarządu SM
Pani Katarzyna Denis

Członek Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Pan Grzegorz Matacz

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku aktualnie posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

04

ADM Adres lokalu Pow. użytkowa Uwagi
LOKALE UŻYTKOWE W PODPIWNICZENIU BUDYNKU MIESZKALNEGO
I Hallera 4 12,10 m2  
I Halera 4 12,10m2  
II Skarżyńskiego 5 9,40 m2  
II  Racławicka 32 13,50 m2  
III Jarzębinowa 7 2,88 m2   

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali użytkowych pokój nr 3 biura SM /

nr tel. 725-813-835 / 81 460 34-83

III część Walnego Zgromadzenia obejmuje członków S.M. zamieszkałych przy ul:

– Ratajczaka 1, 5

– Spadochroniarzy  16B, 16E,

– Kamińskiego 11, 13, 15

– Hryniewicza 24

– Cisowa 18, 22, 24

– Klonowa 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 28, 29, 33

– Akacjowa 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28

– Strumińskiego 12,

– Morwowa 10

– Modrzewiowa 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16

– Jaworowa 10, 10A, 12, 12A

– Skarżyńskiego 12

– Racławicka 2, 4, 6, 28, 30

– Głogowa 1, 3, 4, 5, 7

– Kalinowa 2a, 3, 7, 9, 10, 11, 12

– Wiśniowa 2, 2a, 3, 4, 5, 6

– Jarzębinowa 1, 3, 5, 7

– Kusocińskiego 1-3 (garaże)

– Ratajczaka 3 (garaże)

– Klonowa 1-3 (garaże)

II część Walnego Zgromadzenia obejmuje członków S.M. zamieszkałych przy ul:

– Środkowa 10, 12, 14

– Bankowa 6

– Wyspiańskiego 21, 23, 25

– Spółdzielcza 1, 3

– 3-go Maja 8, 10

– Głowackiego 3, 5, 7, 9

– Racławicka 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 32, 33, 35, 43, 45

– Kościuszki 7, 9, 11

– Kopernika 11, 13

– Parcelowa 3, 5

– Al. Lotników Polskich 42, 44

– Czereśniowa 12

– Skarżyńskiego 1a, 1c, 1d, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

– Spadochroniarzy 1, 1b, 3, 5, 7

– Racławicka 9, Kopernika 15 (lok. użytk.)

– Kopernika 9A, 9C (lok. użytk.)

– Spadochroniarzy 1, 1B (garaże)

– Racławicka 13A, B (garaże)

I część Walnego Zgromadzenia obejmuje członków S.M. zamieszkałych przy ul:

– Pileckiego 1, 4

– Witosa 1, 1b, 2, 3, 3a, 5, 5a, 6, 7a, 9, 8, 10, 12

– Armii Krajowej 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35

– Smorawińskiego 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

– Hallera 2, 3, 4, 5, 6, 7

– Kosynierów 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 21

– Racławicka 3, 5, 7

– Kopernika 6, 14, 20

– Niepodległości 22, 24, 25, 26, 27, 30

– Mickiewicza 1

– Konopnickiej 2

– Okulickiego 29, 33, 35

– Tuwima 1, 2

– Armii Krajowej 37-39 (garaże)

– Racławicka 1 (lok. użytk.)

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zgodnie z decyzja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z dnia 25.10.2017 r. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2017-2018, został wybrany uprawniony podmiot: KPW Audytor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25c/410, KRS: 0000363162 , REGON:100941975, NIP 727-276-70-73.

Usługa badania zostanie przeprowadzona w oferowanej cenie:

za 2017 r -6500 zł netto (7995 zł brutto)

za 2018 r -6300 zł netto (7749 zł brutto)

Świdnik, dnia 26,10.2017 r.