Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Informacje o przetargu ograniczonym pt.: “Ubezpieczanie Majątku i Innych Interesów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku”

Informujemy, iż dnia 07.12.2022 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku zostanie przeprowadzony przetarg ograniczony pt.: “Ubezpieczanie Majątku i Innych Interesów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku” z podziałem na następujące części:

Część I:
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Część II:
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Część III:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

Okres wykonania usługi – maksymalnie 24 miesiące.

Zaproszenie do składania ofert jest przesyłane za pośrednictwem pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku – Inter-Broker Sp. z o.o. Warunki udziału w postępowaniu oraz niezbędne informacje w zakresie miejsca i terminu składania ofert znajdują się w SWZ wraz z załącznikami.