Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Nabór na stanowisko pracy: Główny Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, prowadzi nabór na stanowisko pracy:
Główny Księgowy:
Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego (preferowane w Spółdzielni Mieszkaniowej),
 • Biegła znajomość MS Office, mile widziana znajomość programu Unisoft,
 • Biegła znajomość zagadnień finansowo – księgowych,
 • Znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • Biegła znajomość prawa podatkowego oraz przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy własnej,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Wysoki poziom kultury osobistej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo skarbowe.

Obowiązki:
 • Kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich zgodności, celowości i zgodności z prawem,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i nadzorowanie prac związanych z jego audytem i lustracją Spółdzielni,
 • Kontrola wykonywania zadań przez podległych pracowników,
 • Ustalanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
 • Sporządzanie analizy działalności finansowej miesięcznej, kwartalnej,
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, banków oraz innych instytucji zewnętrznych,
 • Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych oraz uczestniczenie w opracowywaniu planu remontów,
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( US. ZUS, GS, NBP),
 • Kontrolowanie i podpisywanie korespondencji z zakresu spraw finansowo- księgowych oraz całości dokumentacji z zakresu obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pełny etat
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Wsparcie przełożonych
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, wyników oraz zaangażowania

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat@smswidnik.pl , w terminie do dn. 30.06.2024 r., w tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikacja powinna zawierać podpisane oświadczenia kandydata do pracy dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone w linku poniżej.

Link do oświadczenia