Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Informacja o wyniku przetargu związanym z wymianą wodomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku