Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac remontowych części wspólnych budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku