Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Przetarg na wykonanie prac związanych z remontem dróg, chodników i izolacji pionowej ścian piwnic w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku