Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Informacja o wyniku przetargu na wykonanie prac związanych z remontem dróg, chodników i izolacji pionowej ścian piwnic w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku