Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Przetarg na wynajem lokalu stanowiącego własność Spółdzielni: Hallera 3/56