Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Nabór na stanowisko pracy: Inspektor techniczny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku, prowadzi nabór na stanowisko pracy:
Inspektor techniczny:
Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, średnie techniczno – budowlane
 • Uprawnienia budowlane o specjalności ogólnobudowlanej
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość prawa budowlanego, ustaw, rozporządzeń związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Dobra znajomość MS Office
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy własnej

Obowiązki:
 • Uczestniczenie w przeglądach: budynków, placów zabaw, pawilonów użytkowych, garaży- sporządzanie protokołów
 • Udział w przetargach i negocjacjach cenowych z obcymi wykonawcami – sporządzanie protokołów
 • Nadzorowanie prac remontowych i usług zleconych obcym wykonawcom, uczestniczenie w odbiorach robót i sprawdzanie faktur za roboty remontowe i usługi
 • Prowadzanie książek obiektów budowlanych
 • Prowadzenie rejestru zatrzymanych kaucji gwarancyjnych i przeprowadzanie procedury ich zwalniania, w zakresie nadzorowanych prac remontowych
 • Wykonywanie przeglądów mieszkań, lokali użytkowych i innych oraz sporządzanie protokołów
 • Przygotowywanie protokołów o konieczności usunięcia awarii
 • Uczestniczenie w sporządzaniu rocznych planów remontów – wykonywanie przedmiarów robót i kosztorysów
 • Wydawanie warunków technicznych na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu, kwalifikowanie okien, naliczanie zwrotów, prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • Uczestniczenie w przekazywaniu mieszkań nowym użytkownikom

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pełny etat
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Wsparcie przełożonych

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat@smswidnik.pl , w terminie do dn. 29.02.2024 r., w tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikacja powinna zawierać podpisane oświadczenia kandydata do pracy dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone w linku poniżej.

Link do oświadczenia