Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego własność Spółdzielni: Czereśniowa 12/36

Przetarg został rozstrzygnięty

Przetarg Przetarg