Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku

Odśnieżanie balkonów, loggi i tarasów

UWAGA

Przypominamy, że zgodnie z § 4, pkt. 6 Regulaminu Porządku Domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku, w celu zabezpieczenia lokali przed przeciekami użytkownicy lokali zobowiązani są do usuwania śniegu z balkonów, loggi i tarasów we własnym zakresie, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.